Gestuurde schade

Het is voor verzekeraars onmogelijk om onafhankelijk en integer jouw belang als klant te behartigen! Verzekeraars moeten de eigenaar van de auto bij schade schadeloos stellen. Op dit moment ben je geen klant, maar een kostenpost!

Waarom is schadesturing niet in mijn belang?
Verzekeraars hebben prijsafspraken gemaakt met schadeketens en schadeherstelbedrijven die werken voor verzekeraars. Omdat deze contractreparateurs hun bedrijfsvoering aangepast hebben aan de verzekeraars hebben ze in de loop van de jaren een duur prijskaartje betaald – ze zijn afhankelijk geworden van de omzet van deze verzekeraars.

U begrijpt dat de verzekeraar elk jaar moet scoren bij zijn aandeelhouders dus schade moet steeds goedkoper hersteld worden. Dit gaat uiteindelijk ten koste van de kwaliteit en veiligheid alsmede de waarde(vermindering) van uw auto.

De auto’s worden steeds intelligenter. Uitgerust met steeds meer elektronica. Daarom zijn gezonde uurtarieven belangrijk. Hiermee moet bekostigd worden dat de schadeherstellers up to date blijven met deze technologieën. Investeringen zijn noodzakelijk om de auto’s goed te kunnen blijven herstellen. Maar als de verzekeraar hier niet voor wil betalen, en de contractreparateurs die de verzekeraar als de opdrachtgever (klant) zien elk jaar akkoord gaan met lagere uurtarieven, betekent dit voor u als eigenaar van de auto: goedkoop wordt duurkoop. Kwaliteit wordt kwantiteit, en uw veiligheid wordt niet meer gewaarborgd.

Wat verzekeraars over het hoofd zien is hun zorgplicht!
Verzekeraars weten dat voor een bepaald uurtarief de kwaliteit en veiligheid van schadeherstel niet meer gegarandeerd kan worden. Verzekeraars steken de kop in het zand en verdienen aan schadesturing veel geld. Deze zogenaamde marktwerking valt onder de noemer kostenbesparing!