Verzekerde schade WA en All Risk

We maken hierbij onderscheid tussen ;

WA Verhaalbare schade;

In geval van een schade toegebracht door een ander spreken we over verhaalbare schade. De tegenpartij is bij wet verplicht u schadeloos te stellen, Dat betekent dat de door u geleden schade vergoed dient te worden door de verzekeraar van de tegenpartij uw voertuig moet dus worden hersteld naar de situatie van voor het ongeval. Tevens heeft u recht op vervangend vervoer, de verzekeraar van de tegen partij zal 75% van de kosten voor vervangend vervoer vergoeden.

Belangrijk om te weten is dat JIJ BEPAALT waar jou auto hersteld wordt!

Bent u All risk verzekerd zal uw verzekeraar de schade penningen voorschieten, uw eigen risico wordt ten ALLE TIJDEN verhaald op de tegenpartij, wat uw verzekeraar ook zegt, JIJ BEPAALT waar uw auto hersteld wordt laat je niets wijsmaken, verzekeraars voeren doorgaans een waar ontmoedigingsbeleid wanneer ze u niet kunnen ‘sturen’ ( lees hier meer over gestuurde schade) naar een contract’-hersteller ze halen daarbij alles uit de kast om u te overtuigen.

All risk schade

Indien u All Risk verzekerd bent kunt u schades ontstaan door uw eigen schuld laten uitkeren door uw verzekeraar, afhankelijk van uw polisvoorwaarden kunt u uw schade laten herstellen bij een schadebedrijf naar eigen keuze, hoewel uw verzekeraar u altijd zal proberen te verwijzen naar een contract-hersteller.

Wat zijn voor u de consequenties indien u zich niet laat sturen?

Mogelijk krijgt u volgens uw verzekeraar GEEN gratis vervangend vervoer

Oplossing; HC Repairs geeft all risk verzekerden ALTIJD gratis vervangend vervoer

Mogelijk wordt een eigenrisico in mindering gebracht

Oplossing; HC Repairs neemt het eigenrisico tot € 150,00 ALTIJD voor haar rekening

Helaas sluiten steeds meer mensen de ‘’goedkoopste polis’’ af, zonder het te weten blijkt in geval van schade dat u eigenlijks niets meer te vertellen heeft over uw bezit, namelijk UW auto! U wordt dan dus gedwongen uw auto te laten herstellen bij een door uw verzekeraar geselecteerd bedrijf. Doet u dit niet blijken er plots harde financiele sancties te gelden zoals;

  • een eigen risico van tot wel € 600,00 wat in mindering wordt gebracht
  • uw schade wordt excl.21% Btw uitgekeerd
  • u krijgt maar 50% tot 75% van uw schade vergoed

Kom altijd langs bij HC Repairs met uw verzekerings papieren dan zoeken wij uit of deze sancties voor u gelden.

Mocht u zo’n ‘Woekerpolis’ hebben kunt u www.JIJBEPAALT.nl raadplegen voor een eerlijke verzekering, een eigenrisico van € 150,00 is acceptabel, is uw eigenrisico hoger kunt u zich afvragen of u wel naar wens verzekerd bent, u wilt toch zeker zelf bepalen wat er met uw auto gebeurd en hoe uw bezit wordt hersteld?